Політика конфіденційності

Це Положення про політику конфіденційності персональної інформації (Далі – Положення) діє щодо всієї інформації, яку Адміністрація (далі – 100Capital) сайту www.100.Capital, може отримати Користувачі під час використання ним будь-якої форми сайту www.100.Capital. Згода Користувача на надання персональної інформації, надана їм у відповідно до цього Положення поширюється на всі субдомени та форми сайту www.100. Capital. Використання сайту www.100.Capital означає беззастережна згода користувача з цим Положенням та зазначеними у ним умовами опрацювання його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сайту www.100. Capital. У разі якщо до цього Положення будуть внесені будь-які зміни та доповнення, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання www.100. Capital. 1. Загальні засади 1.1. 100Capital, неухильно дотримується політики недопущення несанкціонованого використання персональних даних, отриманих від кожного відвідувача (користувачів) вищевказаного сайту www.100.Capital та його субдоменів (далі разом – “Сайт”). 1.2. Цим Положенням визначається порядок поводження з персональними даними Користувачів Сайту. 1.3. Упорядкування поводження з персональними даними має на меті забезпечити дотримання законних прав та інтересів Користувачів, забезпечення захисту їхніх прав та свобод при обробці персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватної життя, особисту та сімейну таємницю у зв’язку з необхідністю отримання, збору, систематизації, аналізу, зберігання та при необхідності передачі (надання доступу) у визначених цим Положенням межах відомостей, що становлять персональні дані для досягнення законних цілей діяльності Сайту. 2. Персональні дані 2.1. У рамках цього Положення під “персональною інформацією (даними) користувача” розуміються: 2.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або у процесі використання сайту, включаючи персональні дані користувача (прізвище, ім’я Користувача; адресу електронної пошти Користувача; номер телефону Користувача; інша аналогічна інформація, повідомлена про себе Користувачем на підставі якої можлива ідентифікація суб’єкта персональних даних. Обов’язкова для надання (надання послуг) інформація помічена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд. 2.1.2. Дані, які автоматично передаються 100Capital процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з файлів cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програму). 2.2. Відомості про персональних даних Користувача належать до конфіденційних (складають таємницю Сайту, що охороняється законом). Режим конфіденційності в щодо персональних даних знімається: • у разі їх знеособлення; інших випадках, передбачених законами. 2.3. Це Положення застосовується лише до сайту. 100Capital не контролює та не несе відповідальності за сайти (Сервіси) третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступним на сайті, у тому числі в результатах пошуку. На таких сайтах (сервісах) у користувача може збиратися або запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії. 2.4. 100Capital загалом у разі не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако 100Capital исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. При предоставлении недостоверных персональных данных 100Capital оставляет за собой право удалить учетную запись Пользователя без объяснения причин. 2.5. Настоящим Пользователь уведомлен и дает свое согласие о возникающей в процессе работы Сайта объективной необходимости в строго ограниченных 100Capital випадках дозволити доступ до строго визначених персональних даних для програмних засобів третіх осіб-партнерів 100 Capital. Цей доступ забезпечується виключно з метою підвищення ефективності діяльності Сайту 100Capital для більш ефективного надання послуг, замовлених Користувачем. 3. Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів 3.1 100Capital збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Сервісів та надання послуг (виконання угод та договорів з користувачем). 3.2. Персональну інформацію Користувача 100Capital може використовувати з наступною метою: 3.2.1. Ідентифікація сторони в рамках угод та договорів з 100Capital; 3.2.2. Надання користувачеві персоналізованих послуг; 3.2.3. Зв’язок з користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сайту, надання послуг, а також обробка запитів та заявок від користувача; 3.2.4. Поліпшення якості Сайту, зручності його використання, розробка нових сайтів та послуг; 3.2.5. Таргетування рекламних матеріалів; 3.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних. 4. Обробка персональних даних 4.1. Джерелом інформації про всі персональні дані Користувача є безпосередньо сам Користувач. 100Capital не отримує та не обробляє персональні дані з інших джерел, за винятком персональних даних користувача, отриманих 100Capital під час здійснення ним дій на Сайті з використанням авторизації через сервіси та сайти сторонніх Операторів. 4.2. У щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб. При використанні окремих Сервісів користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною (Публікація особистого оголошення) або підлягає передачі Партнерам 100Capital. 4.3. Користувач зобов’язується надавати Сайту лише достовірні відомості про собі. 4.4. При визначенні обсягу та змісту оброблюваних персональних даних 100 Capital керується законодавством України.4.5. Персональну інформацію користувача 100Capital може використовувати в таких цілях: 4.5.1. Ідентифікація сторони в рамках угод та договорів з 100Capital; 4.5.2. Надання користувачеві персоналізованих послуг про 100 Capital 4.5.3. Зв’язок з користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються надання послуг 100Capital, а також обробка запитів та заявок від користувача; 4.5.4. Поліпшення якості послуг 100Capital, зручності їх використання, розробка нових Сервісів Компанії та послуг; 4.5.5. Таргетування рекламних матеріалів; 4.5.6. Проведення статистичних та інших досліджень, на підставі знеособлених даних; 4.5.7. Передача партнерам 100Capital длявироблення стратегії щодо поліпшення якості наданих і розробка нових послуг. 5. Передача персональних даних 5.1 100Capital має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у наступних Випадки: 5.1.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії; 5.1.2. Передача необхідна у межах надання послуги Користувачеві; 5.1.3. Передача передбачена законодавством у межах встановленої законодавством процедури; 5.1.4. Така передача відбувається в рамках продажу чи іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов цього Положення стосовно одержаної ним персональної інформації; 5.1.5. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів 100Capital,у випадках, коли Користувач порушує умови цього Положення. 5.2. З персональними даними Користувачів 100Capital здійснює всі законні необхідні дії, пов’язані виключно з досягненням мети надання послуг, замовлених Користувачем, у тому числі, розміщення оголошень та подальше їх просування серед необмеженого кола осіб та інші послуги на Сайті. 5.3. При передачі персональних даних Користувача 100Capital повинен дотримуватися такі вимоги: 5.3.1. Не повідомляти персональні дані Користувача третій стороні без згоди Користувача, за винятком випадків, встановлених законом. 5.3.2. Не повідомляти персональні дані Користувача в комерційних цілях без його згоди. Обробка персональних даних Користувача з метою просування товарів, робіт, послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з потенційним споживачем за допомогою засобів зв’язку допускається за попередньою згодою Користувача (під згодою Користувача мається на увазі: згоду з цим Положенням). 5.3.3. Попередити осіб, які отримали персональні дані Користувача, про те, що ці дані можуть бути використані лише з метою, для яких вони повідомлені, та вимагати від цих осіб підтвердження того, що цього правила дотримано. 5.3.4. Особи, отримали персональні дані Користувача, зобов’язані дотримуватись режиму таємності (конфіденційності). 5.3.5. Здійснювати передачу персональних даних Користувачів у межах та відповідно до цього Положення. 5.3.6. Персональні дані Користувачів обробляються та зберігаються в режимі обмежений доступ. 5.4. Персональні дані Користувачів можуть бути отримані, проходити подальшу обробку та передаватися на зберігання електронному вигляді (за допомогою локальної комп’ютерної мережі та мережі Інтернет). 6. Доступ до персональних даних 6.1. 100Capital зобов’язується забезпечувати недопущення несанкціонованого та нецільового доступу до персональних даних Користувачів сайту. При цьому санкціонованим та цільовим доступом до персональним даним Користувачів Сайту буде вважатися доступ до них усіх зацікавлених осіб, що реалізується в рамках цілей діяльності та тематики сайту. Водночас 100Capital не несе відповідальності за можливе нецільове використання персональних даних Користувачів, що відбулося внаслідок: • технічних неполадок у програмному забезпеченні та в технічних засобах та мережах, що знаходяться поза контролем 100Capital; • у зв’язку з навмисним або ненавмисним використанням Сайтане за його прямим призначенням третіми особами • передачі паролів доступу, іншої інформації з Сайту самими Користувачам іншим особам, які не мають доступу до цієї інформації 100Capital гарантує Користувачам не подання їх персональних даних третім особам, які заздалегідь заявляють про їх можливе нецільове використання.6.2 100Capital приймає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій із нею третіх лиц.7. Інформаційні повідомлення 7.1. Користуючись сайтом, його субдоменами та формами, Користувач дає свою згоду на отримання інформаційних розсилок за допомогою електронної пошти, щотижня або періодично. 7.2. Користувач може створити передплату на щотижневу інформаційну розсилку за власними параметрами та відмовитися від неї. Відмовитись від щотижневої інформаційної розсилки можна, надіславши листа на контактний e-mail 100Capital, який вказаний у даномуположенні.7.3. 100Capital не передає особисті дані Користувача третім особам без його згоди, крім випадків, передбачених законодавством. 8. Зміна Положення про політику конфіденційності. Застосовне законодавство 8.1. 100Capital має право вносити зміни до цього Положення без будь-якого спеціального Повідомлення Користувачів. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Положення набуває чинності чинність з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення. 8.2. До цього Положення та відносин між Користувачем та 100Capital, що виникає у зв’язку із застосуванням Положення, підлягає застосуванню законодавство України. 9. Зворотній зв’язок. Питання та пропозиції 9.1. Усі пропозиції чи питання щодо цього Положення слід повідомляти Службу підтримки користувачів 100Capital, на електронний адреса: invest@100.Capital або за телефоном: +380(67) 401-44-56 Дата публікації: 11.06.2020
Догори